انتصاب های سازمان بنادر و دریانوردی

طی حکمی از سوی مهندس محمد سعیدنژاد معاون وزیر و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی بنا به پیشنهاد سرپرست معاونت توسعه و تجهیز بنادر، آقای عباس احمدزاده به سمت مدیرکل تأمین و نگهداری تجهیزات منصوب شد.
۱۰ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۳:۴۹
طی حکمی از سوی مهندس محمد سعیدنژاد معاون وزیر و مدیرعامل سازمان بنادر مهندس محمدرضا الهیار (مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر) با حفظ سمت به عنوان سرپرستی معاونت توسعه و تجهیز بنادر منصوب شد.
۲۴ تیر ۱۳۹۴ - ۱۱:۱۰
طی حکمی از سوی مهندس محمد سعیدنژاد معاون وزیر و مدیرعامل سازمان بنادر جناب آقای مهندس جلیل اسلامی(معاون اموربندری ومناطق ویژه ) با حفظ سمت به سرپرستی معاونت امور دریایی سازمان منصوب شد.
۰۸ تیر ۱۳۹۴ - ۱۱:۴۳
طی حکمی از سوی مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی، رضا سفاری به سمت مدیر بنادر و دریانوردی آبادان منصوب شد.
۰۲ تیر ۱۳۹۴ - ۱۱:۳۲
طی حکمی از سوی مهندس محمد سعیدنژاد معاون وزیر و مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی و به پیشنهادمعاون توسعه ومنابع ، چنگیز جوادپور به سمت «مدیرکل منابع انسانی پشتیبانی و رفاه " منصوب شد.
۲۷ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۶:۵۰
طی حکمی از سوی محمد سعیدنژاد معاون وزیر راه و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی دکتر حمیدرضا آبایی به سمت «مشاور مدیرعامل در امور خصوصی سازی سازمان بنادر و دریانوردی» منصوب شد.
۲۶ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۴:۳۴
طی حکمی از سوی محمد سعید نژاد معاون وزیر راه و مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی سیدمحمود علمایی به سمت مدیرکل مهندسی عمران سازمان بنادر و دریانوردی منصوب شد.
۱۹ خرداد ۱۳۹۴ - ۹:۱۰
به گزارش روابط عمومی ؛ طی حکمی از سوی مهندس سعید نژاد معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ، مهندس رسول بهرامی به عنوان معاون دریایی و بندری منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد منصوب شد .
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۶:۱۰
طی حکمی از سوی مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ،داوود بهادری به عنوان رییس اداره بندر ودریانوردی دیر منصوب شد.
۱۸ فروردین ۱۳۹۴ - ۱۸:۵۴
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی طی احکامی جداگانه معاونین توسعه مدیریت و منابع انسانی، امور دریایی و امور بندری و منطقه ویژه اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان و همچنین مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر را منصوب کرد.
۱۲ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۷:۴۵
۱ ۲ ۳ ۴ صفحه ۵ از ۵