انتصاب های سازمان بنادر و دریانوردی

باحکم محمد راستاد مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی، علی اکبر مرزبان با حفظ سمت به عنوان سرپرست هسته گزینش سازمان بنادر ودریانوردی منصوب شد.
۲۴ آبان ۱۳۹۶ - ۱۴:۴۰
باحکم محمد راستاد مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی، حمید محمد حسینی به عنوان مدیر بنادر ودریانوردی شهید باهنر منصوب شد.
۲۱ آبان ۱۳۹۶ - ۱۵:۱۸
باحکم محمد راستاد مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی، محمد محسنی قلعه قاضی به عنوان مدیرکل بندر ودریانوردی خرمشهر منصوب شد.
۱۶ آبان ۱۳۹۶ - ۱۵:۲۰
باحکم هادی حق شناس معاون امور دریایی سازمان بنادرودریانوردی، حسین یونسی خمسی به عنوان معاون اداره کل امور دریانوردان وسازمان های تخصصی بین المللی منصوب شد.
۰۶ آبان ۱۳۹۶ - ۱۴:۵۵
باحکم محمد راستاد مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی، محمد ولی زاده به عنوان مدیر مسئول وسر دبیر ماهنامه ی بندر ودریا منصوب شد.
۰۶ آبان ۱۳۹۶ - ۱۳:۵۶
باحکم محمد راستاد مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی، عادل دریس به عنوان سرپرست اداره کل بندر ودریانوردی خرمشهر منصوب شد.
۳۰ مهر ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۷
باحکم محمد راستاد مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی، عادل دریس به عنوان مدیر کل بنادر ودریانوردی استان خوزستان منصوب شد .
۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ۱۴:۴۶
باحکم محمد راستاد مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی، علی مرادی به عنوان مدیر کل مرکز بررسی ها ومطالعات راهبردی منصوب شد .
۲۳ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۶
باحکم محمد راستاد مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی، حسین پورقیومی به عنوان سرپرست اداره کل حوزه مدیرعامل ،روابط عمومی وارزیابی عملکرد منصوب شد .
۰۵ مهر ۱۳۹۶ - ۱۴:۵۵
باحکم محمد راستادمدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی، بنا به پیشنهاد معاون برنامه ریزی وتوسعه منابع لقمان پارسی نیا به سمت مدیرکل امور مالی منصوب شد .
۲۹ شهریور ۱۳۹۶ - ۹:۲۸
باحکم محمد راستادمدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی، بنا به پیشنهاد معاونت امور بندری واقتصادی حسین صادقی نژادپاریزی به عنوان مدیرکل مناطق ویژه بندری واقتصادی منصوب شد .
۲۷ شهریور ۱۳۹۶ - ۸:۳۴
وزیر راه و شهرسازی طی احکامی جداگانه اعضای هیات‌عامل و معاونان امور دریایی، مهندسی و توسعه امور زیربنایی و امور بندری و مناطق ویژه سازمان بنادر و دریانوردی کشور را به مدت سه سال منصوب کرد.
۲۰ شهریور ۱۳۹۶ - ۲۱:۰۴
با حکم وزیر راه و شهرسازی، محمد راستاد به سمت معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور منصوب شد.
۲۰ شهریور ۱۳۹۶ - ۲۰:۱۳
باحکم محمد سعید نژادمدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی، سعید امیری به عنوان معاون اداری ومالی بنادر ودریانوردی استان سیستان وبلوچستان منصوب شد .
۲۲ اَمرداد ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۰
باحکم محمد سعید نژادمدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی، نقی امیر اسماعیلی کناری به عنوان رئیس اداره روابط عمومی وتشریفات بین الملل سازمان بنادر ودریانوردی منصوب شد .
۲۴ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۶:۵۵
باحکم محمد سعید نژاد مدیر عامل سازمان بنادرودریانوردی، بنا به پیشنهادمدیر کل بندر ودریانوردی خرمشهر مهران میدری به عنوان معاون دریایی وبندری اداره کل بندر ودریانوردی خرمشهر منصوب شد .
۰۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۴:۴۳
باصدور حکمی از سوی محمد سعید نژاد معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی و با حضور مرتضی آسیابان پور مشاور عالی مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان و جمعی از مسئولین منطقه آزاد کیش، احمد شهریاری بعنوان رئیس جدید بندر کیش معرفی شد.
۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۸:۰۱
باحکم محمد سعید نژادمدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی، جواد جهاندار به عنوان مشاور مدیرعامل ورئیس صندوق بازنشستگی ووظیفه مستخدمین سازمان بنادر ودریانوردی منصوب شد .
۲۸ اسفند ۱۳۹۵ - ۷:۵۲
باحکم محمد سعید نژادمدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی، بنا پیشنهاد معاون برنامه ریزی وتوسعه منابع جبار جلیلیان به عنوان مدیرکل توسعه منابع انسانی وپشتیبانی منصوب شد .
۲۰ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۴
سرهنگ جعفر اطمانی به مدت سه سال به سمت فرمانده یگان حفاظت سازمان بنادر و دریانوردی منصوب شد.
۰۲ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۳
با حکم مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ، معاون امور بندری و دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، منصوب شد.
۲۷ دی ۱۳۹۵ - ۱۳:۴۵
باحکم محمد سعید نژاد مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی، بنا پیشنهاد معاونت مهندسی وتوسعه امور زیربنایی، فرهاد منتصر کوهساری به سمت مدیرکل تامین ونگهداری تجهیزات منصوب شد .
۰۵ دی ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۵
باحکم محمد سعید نژادمدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی، بنا پیشنهاد معاون امور دریایی نادر پسنده به عنوان مدیرکل امور دریایی منصوب شد .
۰۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۳:۳۶
باحکم محمد سعید نژادمدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی، علی اکبر صفایی به عنوان مشاورمدیرعامل سازمان بنادر ودریانوردی در امور بندری ودریایی منصوب شد .
۲۷ آبان ۱۳۹۵ - ۱۴:۲۱
باحکم محمد سعید نژادمدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی، اله مراد عفیفی پور به عنوان مدیرکل بنادر ودریانوردی استان هرمزگان منصوب شد .
۲۷ آبان ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۴
طی حکمی از سوی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، آقای علی عسکری به سمت معاونت طرح و توسعه اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان منصوب گردید.
۲۵ آبان ۱۳۹۵ - ۱۴:۴۷
باحکم محمد سعید نژادمدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی، بنا به پیشنهادمدیرکل بنادرودریانوردی استان بوشهرایرج صفری به عنوان معاونت طرح وتوسعه استان بوشهر منصوب شد .
۱۱ آبان ۱۳۹۵ - ۱۵:۳۹
باحکم محمد سعید نژادمدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی، بنا به پیشنهادمدیرکل بنادرودریانوردی استان گیلان جلال گل پیرا به عنوان معاون اداری ومالی استان گیلان منصوب شد .
۱۱ آبان ۱۳۹۵ - ۱۴:۳۲
طی حکمی ازسوی مهندس محمد سعید نژادمدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی،آقای مصطفی محمدی الموتی به سمت مدیریت گارد بنادر منصوب شد .
۲۴ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۵:۲۶
باحکم محمد سعید نژادمدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی، بنا به پیشنهاد معاون امور دریایی علیرضا خجسته به عنوان مدیر کل حفاظت وایمنی دریانوردی منصوب شد .
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۴:۱۳
۱ ۲ ۳ ۴ صفحه ۵ از ۷ ۶ ۷