دیدار با امام جمعه محترم شهرستان بندر لنگه عکاس:
دیدار با امام جمعه شهرستان بندر لنگه 2
سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸
دیدار با امام جمعه شهرستان بندر لنگه 3
سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸
دیدار با امام جمعه شهرستان بندر لنگه 4
سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸
گزارش تصویری