فانوس دریایی- راهنمایی کشتی در بندر امام خمینی (ره) عکاس:
شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸
گزارش تصویری