فانوس دریایی- راهنمایی کشتی در بندر امام خمینی (ره) تاریخ: ۱۵ تیر ۱۳۹۸ عکاس:
شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸
گزارش تصویری