برگزاری جشن پیروزی بزرگ انقلاب اسلامی در فاز یک اسکله شهید بهشتی بندر چابهار با حضور هنرمندان، بازیگران تهیه کنندگان و کارگردان برجسته کشور تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ عکاس:
123 2
چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
123 3
چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
123 4
چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
123 5
چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
123 6
چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
123 7
چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
123 8
چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
123 9
چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
123 10
چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
123 13
چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
123 14
چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
123 11
چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
123 12
چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
گزارش تصویری