اتخاذ تدابیر مقابله ای با ویروس کرونا در بنادر کشور تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۳۹۸
گزارش تصویری