فانوس دریایی- حمل و نقل چند وجهی ( انتقال مستقیم کالا از کشتی به شبکه ریلی کشور ) تاریخ: ۳۰ فروردین ۱۳۹۹
گزارش تصویری