نشست بررسی چالش ها و مشکلات دریایی بنادر با حضور معاون دریایی سازمان بنادر و‌دریانوردی به صورت ویدئو کنفرانس تاریخ: ۱۰ تیر ۱۳۹۹ عکاس: یاسر علی بخشی
1 2
سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹
1 3
سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹
1 4
سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹
1 6
سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹
1 7
سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹
1 8
سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹
1 9
سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹
1 10
سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹
1 11
سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹
1 12
سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹
1 13
سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹
1 14
سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹
گزارش تصویری