گفتگوی ویدئو کنفرانسی مدیرعامل سازمان بنادر ودریانوردی با خانواده یکی از شهدای سازمان تاریخ: ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ عکاس: یاسر علی بخشی
1 2
سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۹
1 3
سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۹
1 4
سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۹
1 6
سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۹
1 8
سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۹
1 9
سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۹
1 10
سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۹
1 11
سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۹
1 5
سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۹
گزارش تصویری