نشست مشترک استاندار بوشهر و نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم با مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تاریخ: ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ عکاس: یاسر علی بخشی
1 2
سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
1 3
سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
1 5
سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
1 6
سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
1 7
سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
1 8
سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
1 9
سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
1 10
سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
1 11
سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
1 12
سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
1 13
سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
1 4
سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
گزارش تصویری