بازدید مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از پروژه تعمیرات اساسی، بهسازی و تعریض بزرگراه بندرامام‌ (ره) تاریخ: ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ عکاس:
1 2
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
1 4
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
1 5
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
1 6
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
1 7
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
1 8
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
1 9
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
1 10
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
1 3
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
گزارش تصویری