بازدید مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از پروژه احداث تقاطع غیرهمسطح راه‌آهن میدان پلیس راه بندرامام خمینی(ره) تاریخ: ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ عکاس:
1 7
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
1 8
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
1 1
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
1 3
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
1 5
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
1 9
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
1 6
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
گزارش تصویری