بازدید مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از پروژه احداث جاده کمربندی بندرامام‌خمینی(ره) به آبادان تاریخ: ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ عکاس:
1 7
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
1 4
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
1 9
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
1 10
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
1 8
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
1 5
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
1 3
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
1 12
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
1 1
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
1 11
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
1 13
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
1 6
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
گزارش تصویری