بازدید مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از روند احداث پروژه کارخانه فرآوری روغن خوراکی و تولید خوراک دام و‌طیور و انبارهای نگهداری غلات در بندر امام (ره) تاریخ: ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ عکاس:
1 2
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
1 4
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
1 5
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
1 8
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
1 14
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
1 18
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
1 3
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
1 9
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
1 13
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
1 15
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
1 16
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
1 7
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
1 10
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
1 12
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
1 11
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
1 17
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
گزارش تصویری