بازدید مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از روند احداث پروژه تعمیرات اساسی اسکله‌های ٢٧ تا ٣۴مجتمع بندری امام خمینی(ره) تاریخ: ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ عکاس:
1 9
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
1 12
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
1 3
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
1 1
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
1 10
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
1 6
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
1 2
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
1 4
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
1 16
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
1 14
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
1 13
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
1 15
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
1 8
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
گزارش تصویری