بازدید مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از اسکله‌های مجتمع بندری و اسکله‌های صنایع پتروشیمی همجوار بندر امام خمینی (ره) تاریخ: ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ عکاس:
1 5
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
1 2
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
1 1
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
1 3
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
گزارش تصویری