افتتاح انبار ۴۵۰۰ متری مجتع بندری انزلی با حضور وزیر راه و شهرسازی ‌ این پروژه با سرمایه گزاری بخش خصوصی انجام شده است تاریخ: ۲۷ آبان ۱۳۹۹ عکاس: ابولفضل فتحی
000 2
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
000 3
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
000 4
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
000 5
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
000 8
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
000 11
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
000 10
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
000 6
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
گزارش تصویری