بازدید مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و احمد جباری نماینده هرمزگان در مجلس شورای اسلامی از بخش های مختلف بندر لنگه تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۹۹ عکاس:
شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۹
شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۹
شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۹
شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۹
شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۹
گزارش تصویری