نشست هم اندیشی فعالان اقتصادی غرب استان هرمزگان با حضور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۹۹ عکاس:
شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۹
شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۹
شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۹
شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۹
شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۹
شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۹
شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۹
شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۹
گزارش تصویری