مراسم پنجاهمین سال انعقاد معاهده رامسر و روز جهانی تالاب ها با حضور معاون اول رییس جمهور و مدیرعامل سازمان بنادر و‌دریانوردی تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ عکاس:
چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹
چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹
چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹
چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹
چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹
چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹
چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹
چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹
گزارش تصویری