افتتاح و بهره‌برداری از ساختمان پاسگاه یگان حفاظت و گیت تردد با حضور وزیر راه و شهرسازی تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ عکاس: یاسر علی بخشی و راهب هماوندی
پنج شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹
شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
پنج شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹
شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
پنج شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹
پنج شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹
شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
پنج شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹
گزارش تصویری