پروژه های مهم بنادر هرمزگان در دولت تدبیر و‌ امید تاریخ: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ عکاس:
دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰
گزارش تصویری