پروژه های مهم بندر نوشهر در دولت تدبیر و امید تاریخ: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ عکاس:
گزارش تصویری