بازدید محمد اسلامی؛ وزیر راه و شهرسازی و هیأت همراه از تجهیزات استراتژیک شرکت هندی، پروژه احداث سیلوی غلات ۱۰۰ هزارتنی و پروژه های سرمایه‌گذاری طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار تاریخ: ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ عکاس:
سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۰
سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۰
سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۰
سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۰
سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۰
گزارش تصویری