پروژه های مهم بندر بوشهر در دولت تدبیر و امید تاریخ: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ عکاس:
گزارش تصویری