بازدید مدیرعامل و هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی از پروژه های بندر خارگ تاریخ: ۲۲ تیر ۱۴۰۰ عکاس: حامد محمدی
سه شنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۰
سه شنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۰
سه شنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۰
سه شنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۰
سه شنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۰
سه شنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۰
سه شنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۰
گزارش تصویری