بازدید مدیرعامل و اعضای هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی از پایانه مسافری بندر گناوه تاریخ: ۲۲ تیر ۱۴۰۰ عکاس: حامد محمدی
سه شنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۰
سه شنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۰
سه شنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۰
سه شنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۰
سه شنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۰
سه شنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۰
سه شنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۰
سه شنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۰
گزارش تصویری