بررسی موضوعات و‌مسائل بندر دیلم با حضور مدیرعامل و اعضای هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی و عبدالکریم جمیری نماینده مردم بوشهر گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی در فرمانداری دیلم تاریخ: ۲۲ تیر ۱۴۰۰ عکاس:
سه شنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۰
سه شنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۰
گزارش تصویری