دیدار دوتن از آزادگان سازمان بنادر و ‌دریانوردی با مدیرعامل به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی به نمایندگی از تمامی آزادگان سازمان مرکزی و‌ بنادر تاریخ: ۳ شهریور ۱۴۰۰ عکاس: یاسر علی بخشی
چهارشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۰
چهارشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۰
چهارشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۰
چهارشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۰
چهارشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۰
چهارشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۰
چهارشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۰
چهارشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۰
چهارشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۰
چهارشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۰
چهارشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۰
چهارشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۰
چهارشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۰
چهارشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۰
چهارشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۰
چهارشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۰
چهارشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۰
چهارشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۰
چهارشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۰
چهارشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۰
چهارشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۰
چهارشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۰
چهارشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۰
چهارشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۰
چهارشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۰
گزارش تصویری