نشست مسئولان حوزه فرهنگی بنادر با معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع و رییس شورای فرهنگی سازمان بنادر و‌ دریانوردی تاریخ: ۲۹ آبان ۱۴۰۰ عکاس: محمد سلیمانی
شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰
شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰
شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰
شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰
شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰
گزارش تصویری