مراسم پرفیض زیارت عاشورا در سومین روز هفته بسیج در سازمان بنادر و‌دریانوردی تاریخ: ۱ آذر ۱۴۰۰ عکاس: یاسر علی بخشی
دوشنبه ۱ آذر ۱۴۰۰
دوشنبه ۱ آذر ۱۴۰۰
دوشنبه ۱ آذر ۱۴۰۰
دوشنبه ۱ آذر ۱۴۰۰
دوشنبه ۱ آذر ۱۴۰۰
دوشنبه ۱ آذر ۱۴۰۰
دوشنبه ۱ آذر ۱۴۰۰
دوشنبه ۱ آذر ۱۴۰۰
دوشنبه ۱ آذر ۱۴۰۰
گزارش تصویری