دیدار مدیر و اعضای هسته گزینش سازمان بنادر با علی اکبر صفایی مدیرعامل سازمان بنادر و‌دریانوردی به مناسبت سالروز تاسیس گزینش تاریخ: ۱۵ دی ۱۴۰۰ عکاس: یاسر علی بخشی
چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰
چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰
چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰
چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰
چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰
چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰
چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰
چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰
چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰
چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰
چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰
چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰
گزارش تصویری