بازدید مدیرعامل سازمان بنادر و رئیس کمیسیون عمران مجلس از عملیات لایروبی و احیای خلیج گرگان تاریخ: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ عکاس: ...
چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
گزارش تصویری