مراسم رونمایی از کتاب کسب و کارهای جدید حوزه حمل و نقل دریایی توسط معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ عکاس: یاسر علی بخشی
چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱
چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱
چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱
چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱
چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱
چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱
چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱
چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱
چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱
گزارش تصویری