دیدار معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با برخی از مسئولین در جزیره کیش تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ عکاس: یاسر علی بخشی
جمعه ۲۷ خرداد ۱۴۰۱
جمعه ۲۷ خرداد ۱۴۰۱
جمعه ۲۷ خرداد ۱۴۰۱
جمعه ۲۷ خرداد ۱۴۰۱
جمعه ۲۷ خرداد ۱۴۰۱
جمعه ۲۷ خرداد ۱۴۰۱
جمعه ۲۷ خرداد ۱۴۰۱
جمعه ۲۷ خرداد ۱۴۰۱
جمعه ۲۷ خرداد ۱۴۰۱
جمعه ۲۷ خرداد ۱۴۰۱
گزارش تصویری