تجمع هیات‌های رزمندگان اسلام سازمانهای مستقر در اراضی عباس‌آباد مقابل وزرات راه و شهرسازی به مناسبت ایام سوگواری سید و سالار شهیدان آقا اباعبدالله الحسین (ع) و‌ یاران باوفای ایشان تاریخ: ۱۲ اَمرداد ۱۴۰۱ عکاس: محمد سلیمانی
چهارشنبه ۱۲ اَمرداد ۱۴۰۱
چهارشنبه ۱۲ اَمرداد ۱۴۰۱
چهارشنبه ۱۲ اَمرداد ۱۴۰۱
چهارشنبه ۱۲ اَمرداد ۱۴۰۱
چهارشنبه ۱۲ اَمرداد ۱۴۰۱
چهارشنبه ۱۲ اَمرداد ۱۴۰۱
چهارشنبه ۱۲ اَمرداد ۱۴۰۱
چهارشنبه ۱۲ اَمرداد ۱۴۰۱
چهارشنبه ۱۲ اَمرداد ۱۴۰۱
چهارشنبه ۱۲ اَمرداد ۱۴۰۱
چهارشنبه ۱۲ اَمرداد ۱۴۰۱
چهارشنبه ۱۲ اَمرداد ۱۴۰۱
چهارشنبه ۱۲ اَمرداد ۱۴۰۱
چهارشنبه ۱۲ اَمرداد ۱۴۰۱
چهارشنبه ۱۲ اَمرداد ۱۴۰۱
چهارشنبه ۱۲ اَمرداد ۱۴۰۱
چهارشنبه ۱۲ اَمرداد ۱۴۰۱
چهارشنبه ۱۲ اَمرداد ۱۴۰۱
گزارش تصویری