چهل و چهارمین نشست کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل ، بنادر و جزایر کشور تاریخ: ۲۲ آبان ۱۴۰۱ عکاس: یاسر علی بخشی