جلسه شورای اداری استان هرمزگان با حضور اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی دربندر شهید رجایی تاریخ: ۲۵ آبان ۱۴۰۱ عکاس: ابوالفضل فتحی