بازدید اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از پروژه های جزیره قشم تاریخ: ۲۵ آبان ۱۴۰۱ عکاس: ابوالفضل فتحی