بازدید اعضای کمسیون عمران مجلس شورای اسلامی از پایانه مسافری دریایی جزیره کیش تاریخ: ۲۶ آبان ۱۴۰۱ عکاس: ابوالفضل فتحی