دیدار مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی با رئیس گمرک جمهوری اسلامی ایران تاریخ: ۲۸ آبان ۱۴۰۱ عکاس: ابوالفضل فتحی