بازدید معاون رئیس‌جمهور به‌همراه مدیرعامل سازمان بنادر از بندر شهید حقانی تاریخ: ۳ آذر ۱۴۰۱ معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری استخدامی به‌همراه مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از بندر مسافری شهید حقانی بازدید کردند. عکاس: محمد سلیمانی