بازدید رئیس سازمان اداری استخدامی به‌همراه مدیرعامل سازمان بنادر از بندر چند منظوره خمیر تاریخ: ۳ آذر ۱۴۰۱ عکاس: محمد سلیمانی