بازدید رئیس سازمان اداری استخدامی به‌همراه مدیرعامل سازمان بنادر از بخش‌های مختلف بندر شهید رجایی تاریخ: ۳ آذر ۱۴۰۱ عکاس: محمد سلیمانی