بررسی عملکرد بنادر لجستیک

 ۱۳۹۳/۰۸/۱۴

رشته: مهندسی عمران، حمل و نقل
مقطع: کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع: شهریور 1388
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

چکیده:

آگاهی از توان عملیاتی موجود بنادر و روش­های رشد در آن و واکاوی شکاف­های عملکردی، باعث می­شود که نقش بندر از یک  گره حمل­ونقل به یک نقطه کارا که باعث اثربخش شدن و تغییر در یک زنجیره حمل­ونقل می­شود. این تغییر­، رشد تقاضا برای حمل کالا و دریافت سرویس­ها و خدمات مناسب بندری را در پی داشته است.گسترش زنجیره­های حمل­و­نقل، لجستیک، پیشرفت شگفت­آور و برنامه­ریزی این شبکه­ها نیز، بر موقعیت پایدار و سطح بالای ترابری افزوده است. آنچه باعث بالا رفتن بهره­وری در عملکرد بنادر مدنظر است، ایجاد فضا برای فعالیت­هایی است که همپای رشد تجارت جهانی بتواند جوابگوی توان بالا  و کاهش هزینه­ها و افزایش سرعت در جابجایی باشد. استفاده از فعالیت­های لجستیکی و ایجاد مناطق در پسکرانه بنادر امروزه به عنوان یک فرایند کلی در مترقی نمودن بنادر حائز اهمیت است. رقابت­پذیری در بنادر امروزه در اتکای به ایجاد مراکز مذکور بوده و افزایش تسهیلات و تجهیزات برای بکارگیری از خدمات با­ارزش­افزوده می­باشد. پروسه لجستیک و زنجیره­تامین کارایی بسیار مهمی در مسیر افزایش توان عملکردی بنادر دارد. پارک­های لجستیک در پسکرانه بنادر به عنوان فضای متصلی با عملکرد بنادر با هدف توانایی جذب مراکز محلی و جهانی ارائه خدمات با ارزش افزوده در حمایت از توسعه اقتصادی بنادر نقش اساسی ایفاء می کنند. عملکرد این مراکز را می توان از زوایایی مختلف بررسی نمود. تاثیرات این مراکز در محیط، ترافیک و خدمات بنادر کاملا مشهود بوده و تولید زیرساختی برای افزایش بهروری بنادر می نماید.تاثیرات اقتصادی ایجاد این سیستم در بخش های حمل­ونقلی، به دلیل عرضه جدید و اقتصاد عمومی محسوس می­باشد. ایجاد رقابت بین بنادر باعث ایجاد و توسعه این مراکز در محدوده بندر شده است تا بنادر بتوانند خود را در سطح بالایی از خدمات مربوط به لجستیک و حمل­ونقل قرار دهند. همچنین عملکرد این مراکز در حوزه لجستیک تجاری براساس تاثیرات مستقیم و غیر­مستقیم، با نگرشی بر هزینه­ها، درآمد و سود حاصل بر اساس سطح خدمات ارائه شده قابل پیش بینی و ارزیابی است. یکی از دلایل ایجاد مرکز لجستیک ایجاد پتانسیل برای افزایش سطح ترافیک و تسهیلات در ایجاد و توسعه آن می­باشد. کارا بودن این سیستم در کاهش ترافیک جاده­ای حمل­ونقل منطقه­ای و کاهش هزینه مرتبط با لجستیک معکوس مورد تاکید فراوان است. توجه به ایجاد مرکز لجستیک سیاستی است که امروزه به دلیل مفید بودن مدنظر مدیران جهانی است تا بتوانند با ایجاد و توسعه آن در رسیدن به اهداف تجاری و اقتصادی برای پاسخگویی به نیاز های فراوان موجود جوامع گامی اساسی بردارند.

 

این پایان‌نامه با حمایت سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.