تکالیف دولت در مورد شرایط مناسب استخدامی و ایمنی کار در کشتی های دریاپیما

 ۱۳۹۳/۰۸/۱۴

رشته:حقوق عمومی
مقطع:دکتری
تاریخ دفاع:تابستان 1388
دانشگاه شهید بهشتی

این پایان‌نامه با حمایت سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.