تاثیر آموزش مدیریت استرس بر شادی کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی استان تهران

 ۱۳۹۳/۰۸/۱۴

رشته:مدیریت آموزشی
مقطع:کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع:90-89
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات

این پایان‌نامه با حمایت سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.