ارزیابی جانمایی پس کرانه جهت توسعه ترمینال کانتینری، با استفاده از شبیه سازی

 ۱۳۹۳/۰۸/۲۰

رشته:مهندسی عمران، برنامه ریزی حمل و نقل
مقطع:کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع: 1389
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات

این پایان‌نامه با حمایت سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.