بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی و نقش آن بر میزان انگیزش و عملکرد بهینه کارکنان بندر شهید رجایی در سال 1389

 ۱۳۹۳/۰۸/۲۰

رشته:مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی
مقطع: کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع:زمستان 1389
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قشم

این پایان‌نامه با حمایت سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.