مطالعه و ارزیابی کنوانسیون بازیافت کشتی‌ها با تاکید ویژه بر اجرای آن در چابهار

 ۱۳۹۳/۰۸/۲۰

رشته:مدیریت بازرگانی
مقطع:کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع:تابستان 1389
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

این پایان‌نامه با حمایت سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.