پهنه بندی کیفی رسوبات سطحی خور سلطانی با تکیه بر منابع آلاینده PHAs

 ۱۳۹۳/۰۸/۲۰

رشته:علوم محیط زیست، گرایش آلودگی‌های محیط زیست
مقطع: کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع:1389
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان

این پایان‌نامه با حمایت سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.